tisdag 21 april 2015

Dagens sista pass - sammanfattning och utvärdering


Ett sista pass där deltagarna får sammanfatta sina tankar, synpunkter och jämförelser. Grupperna redovisar vad som är bra på resp. skola och vad som kan bli bättre. Mer utbyte mellan folkhögskolor och mer utbyte av idéer var några tankar om vad som kan bli bättre. Däremot är deltagarna nöjda med att de kan vara med att påverka sin skola och sina studier.

Papperslösas plats i samhället


Fristad Göteborg är ett nätverk som försöker skapa plats till papperslösa i samhället. Idén kommer från Malmö där arbetet inneburit att papperslösa barn idag har samma rättigheter som andra barn. Nätverket i Göteborg startade 2013 och arbetar dels med att påverka Göteborgs Stad att ge papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd men även se till att skolor och folkhögskolor släpper in papperslösa på sina kurser.

Hur man använder iPads i skolan


Deltagare från Språk och samhälle berättar om hur de jobbar med iPad i skolan. Det finns många fördelar; det är snabbare, lättare, man slipper spara men det krävs bra nätverk och det är viktigt att veta vad som händer om en iPad blir stulen eller går sönder. 
De vanligaste apparna som kursen använder är gemensam kalender, Pages, Keynote, matteappar och engelska appar. Deltagarna visade också hur man kan låna e-böcker eller ljudböcker på Stadsbiblioteket. Kursen har läst: Jag är Malala tillsammans. 

Deltagarinflytande

Passet är bara till för deltagarna. Det kommer handla om hur du som deltagare får vara med och bestämma på din skola. det blir ett samtal i mindre grupper där det blir tillfälle att jämföra och tipsa varandra om vad som fungerar på din skola.


Dags för dag 2


I strålande vårväder är det då dags för dag 2 av Offensiv Folkbildnings vårträff. Idag ska bl à diskuteras deltagarinflytande, papperslösas plats på folkhögskola och hur man kan använda iPads i folkbildningen.

måndag 20 april 2015

Medskapande


Det första passet handlade om medskapande. I smågrupper diskuterades hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar, rättvis och meningsfull framtid.


De presenterar folkhögskolan och programmet

Idag hade vi ett stort möte mellan alla eleverna som går folkhögskola och alla deltagarna delades in i två olika grupper. Man kunde välja två olika uppgifter som var: Hur folkhögskola kan bli bättre och den andra som handlade om hur man kan skapa en blog, bild eller texter på en hemsida.
Mohomoud Salad


Blerta, Solaf och Elsa - initiativtagare och presentatörer!